มอบอุปกรณ์ ICT เพื่อคนพิการ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

231160

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ  สถิติจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางสาวราตรี  บัวแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  เพื่อคนพิการ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ จำนวน 1 ราย และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพื่อคนพิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านควน จำนวน 2 ราย ในเขตอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ร่วมกันบริจาคโลหิต

221160

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

   

พื้นที่อำเภอปะเลียน

 

พื้นที่อำเภอกันตัง

พื้นที่อำเภอรัษฎา


       วันที่ 8 , 9 และ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ  สถิติจังหวัดตรัง  เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นคุณภาพชีวิตคนพิการ  และผู้เปราะบาง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน พื้นที่อำเภอกันตัง และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตามลำดับ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.