แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 38
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 26
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 20
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 57
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 41
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 27
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 32
สถิติสัมพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 41
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 30
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.