แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 10
แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ เขียนโดย admin 10
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 9
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 16
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 20
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 17
เครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 41
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 41
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 86
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 66

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.