แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 9
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ควนปริง เขียนโดย admin 6
มอบอุปกรณ์ ICT เพื่อคนพิการ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 16
จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ร่วมกันบริจาคโลหิต เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย admin 17
ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ และประกอบพิธี "วันปิยมหาราช" เขียนโดย admin 36
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 35
ร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดองค์พระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย admin 38
ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ เขียนโดย admin 37
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 48

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.