แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 8
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 5
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 9
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 7
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 9
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 4
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 9
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เขียนโดย admin 14
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 17
ข่าวสถิติที่น่าสนใจ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.