แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 66
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายรถยนต์ราชการ-->15/09/63 เขียนโดย admin 131
ประกาศขายรถยนต์ราชการโดยวิธีทอดตลาด-->20/08/63 เขียนโดย admin 242
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-->26/03/63 เขียนโดย admin 297
ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เขียนโดย admin 249
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 308
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2563-2564 เขียนโดย admin 269
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 279

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.