แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ--> 22/07/64 เขียนโดย admin 320
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการเฉพาะกิจ--> 21/07/64 เขียนโดย admin 252
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ--> 05/07/64 เขียนโดย admin 749
ประกาศ!! ยกเลิกการสอบพนักงานราชการ--> 1/07/64 เขียนโดย admin 60
เลื่อนประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 232
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป--> 18/01/64 เขียนโดย admin 214
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป--> 8/01/64 เขียนโดย admin 321
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 27/11/63 เขียนโดย admin 437
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 23/11/63 เขียนโดย admin 840
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว--> 12/11/63 เขียนโดย admin 1074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์--> 31/01/63 เขียนโดย admin 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์--> 22/01/63 เขียนโดย admin 263
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์--> 8/01/63 เขียนโดย admin 266
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 28/11/62 เขียนโดย admin 367
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 25/11/62 เขียนโดย admin 378
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 18/11/62 เขียนโดย admin 488
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว--> 5/11/62 เขียนโดย admin 715
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 576
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 466
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 503
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 539
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 517
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 628
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 898
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1278
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2418
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2203
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 4535

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.