เนื้อหา

GD Catalog

 

Banner GD_catalog


การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่


ประเด็น การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดตรัง 


รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น           คำอธิบายข้อมูล (Metadata)

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata)<<

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.