เนื้อหา

   
 รายการชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง
 1 p1 T2 D3 F 
 strategy-para-63 strategy-toureco-63 strategy-drag-63 strategy-forest-63


 รายการชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง จังหวัดตรัง
 ririolgr
 RICE-63  TOUR-63  ELDER-63  GARBAGE-63

 BasicDataprovicne
 bannerDataset-63

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.