ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ--> 05/07/64

 

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล


เพื่อเลือกสรรเป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" สัญญาจ้าง 1 ปี


วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 5 อัตรา  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.