ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป--> 8/01/64

 

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล


เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


วุฒิ ปวช. จำนวน 1 อัตรา


โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.