ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 
โทรศัพท์ : 0-7521-8376  โทรสาร : 0-7521-4104
E-Mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.