• การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจงานลูกลมฯ 2020

  ผลการสำรวจความพึงพอใจงานลูกลมฯ 2020

 • พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2020

  พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2020

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรื่นย์รมย์ จังหวัดตรัง

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ในงาน เดิน

 • ผลการสำรวจงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562

  ผลการสำรวจงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • ผลการสำรวจ กิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ครั้งที่ 22

  ผลการสำรวจ กิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย คร

 • ผลการสำรวจ

  ผลการสำรวจ "วิ่งรับลมหนาวสายรุ้ง ชมทุ่งดอกชุมเห็ด" ตร

 • พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019

  พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดตรัง

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ต

 • ผลการสำรวจงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

  ผลการสำรวจงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง

 • ผลการสำรวจ วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตรัง

  ผลการสำรวจ วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จ

 • สถิติการค้า และราคา

  สถิติการค้า และราคา

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

 • สถิติพลังงาน

  สถิติพลังงาน

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

 • สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

  สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุ จ.ตรัง ปี 2560

  สถานการณ์ผู้สูงอายุ จ.ตรัง ปี 2560

 • สถิติบัญชีประชาชาติ

  สถิติบัญชีประชาชาติ

 • พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.