ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานต่างๆ

 

reportsหน่วยงาน    

   

 

madee-1-kaekhopสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง  

1.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

 

1. 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 

2.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

 

2. 

ผลการสำรวจพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019

 

3.

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

 

3.

ผลการสำรวจงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ปี 2562

 

4.

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง

 

4.

รายงานสถิติจังหวัดปี 61

 

5.

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง

 

5.

สถิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม "ขยะ" ปี 2562

 

6. สำนักงานจังหวัดตรัง

 

 

 

 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

 

 

 

 

 

   

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.