ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์--> 31/01/63

 

 

ตามประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)


และสอบคัดเลือกเมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

car-63

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.