ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์--> 22/01/63

 

ตามประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.