ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์--> 8/01/63

 

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก


เป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง


วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ๑ อัตรา


โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.