รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 

แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาสดังนี้

job1-62 2-62 job3-62

          ไตรมาสที่ 1                              ไตรมาสที่ 2                          ไตรมาสที่ 3

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.