ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว--> 28/11/62

 

ตามประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยการสอบข้อเขียน


และสอบสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

28-11-62-1

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.