ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว--> 5/11/62

 

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป


เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน ๑ อัตรา


โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.