พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019

 wedding2019

โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน "พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019"

              จัดทำขึ้นเพื่อต้องการทราบข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดงาน สถานที่ในการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ 
การต้อนรับ การเตรียมสถานที่บันทึกภาพของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดตรัง การจัดขบวนแห่คู่บ่าวสาว การปฏิบัติการทางทะเล
การจัดอาหารเลี้ยงรับรองคณะคู่บ่าวสาวและสื่อมวลชน การรักษาความปลอดภัยและจราจร สถานที่พักของคู่บ่าวสาว ช่วงเวลาในการจัดงาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.