• ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดตรัง ปี 2560

  ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดตรัง ปี 2560

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สถิติการศึกษา

  สถิติการศึกษา

 • สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

  สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

 • สถิติหญิงและชาย

  สถิติหญิงและชาย

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุ จ.ตรัง ปี 2560

  สถานการณ์ผู้สูงอายุ จ.ตรัง ปี 2560

 • สถิติสวัสดิการสังคม

  สถิติสวัสดิการสังคม

 • สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

  สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

 • สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

  สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

 • 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561

  7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

 • พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018

  พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สถิติการค้า และราคา

  สถิติการค้า และราคา

 • สถิติพลังงาน

  สถิติพลังงาน

 • สถิติประชากรศาสาตร์ ประชากรและเคหะ

  สถิติประชากรศาสาตร์ ประชากรและเคหะ

 • สถิติแรงงาน

  สถิติแรงงาน

 • สถิติบัญชีประชาชาติ

  สถิติบัญชีประชาชาติ

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

 • สถิติสุขภาพ

  สถิติสุขภาพ

Previous
Next

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

Front cover60         cover indus60        area base 61-64  

     รายงานสถิติจังหวัดตรัง ปี 2560            สำมะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560
ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดตรัง
       แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดตรัง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.