ร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดองค์พระเมรุมาศจำลอง

 

  

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ  สถิติจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการ
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และทำพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สู่ยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานวัฒนธรรม
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ของจังหวัดตรัง 
เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.