รายงานสถิติจังหวัด ปี 60

 

Attachments:
Download this file (1ประวัติย่อ ตรัง60.pdf)ประวัติย่อ จ.ตรัง[ ]188 Kb
Download this file (2Final infographic รายงานจังหวัด 60ภาพสรุป.pdf)Infographic ตรัง[ ]1414 Kb
Download this file (3ตารางตัวชี้วัด.pdf)ตารางตัวชี้วัด[ ]136 Kb
Download this file (รวม1บทที่ 1 สถิติประชากร 59.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ[ ]977 Kb
Download this file (รวม2.สถิติแรงงาน.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน[ ]353 Kb
Download this file (รวม3.สถิติการศึกษา.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา[ ]2944 Kb
Download this file (รวม4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.pdf)บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม[ ]103 Kb
Download this file (รวม5.สถิติสุขภาพ.pdf)บทที่ 5 สถิติสุขภาพ[ ]224 Kb
Download this file (รวม6.สถิติสวัสดิการสังคม.pdf)บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม[ ]120 Kb
Download this file (รวม7.สถิติหญิงและชาย.pdf)บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย[ ]272 Kb
Download this file (รวม8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน-ปีเลขคี่.pdf)บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน[ ]156 Kb
Download this file (รวม9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.pdf)บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง[ ]101 Kb
Download this file (ลรวม10.บัญชีประชาชาติ.pdf)บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ[ ]217 Kb
Download this file (ลรวม11.สถิติเกษตร และประมง.pdf)บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง[ ]239 Kb
Download this file (ลรวม12.สถิติอุตสาหกรรม.pdf)บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม[ ]238 Kb
Download this file (ลรวม13.สถิติพลังงาน.pdf)บทที่ 13 สถิติพลังงาน[ ]136 Kb
Download this file (ลรวม14.สถิติการค้า และราคา.pdf)บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา[ ]264 Kb
Download this file (ลรวม15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.pdf)บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์[ ]213 Kb
Download this file (ลรวม16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf)บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[ ]164 Kb
Download this file (ลรวม17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf)บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา[ ]136 Kb
Download this file (ลรวม18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.pdf)บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย[ ]179 Kb
Download this file (ลรวม19.สถิติการคลัง.pdf)บทที่ 19 สถิติการคลัง[ ]361 Kb
Download this file (ลรวม20. สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[ ]96 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.