ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่

 

  

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ 
“นายวสันต์  ถนอมทรัพย์” และ “นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร”

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.