รายการชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง
 1 p 1 T 2 D 3 F
        


          
 รายการชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง จังหวัดตรัง
 ri ri ol gr
  1 bn r  2 bn t  4 bn o  3 bn g

                

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.