• ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี ว

  • ร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดองค์พระเมรุมาศจำลอง

    ร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นป

  • ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่

    ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่

   
 รายการชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง
 1 p 1 T 2 D 3 F
        


          
 รายการชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง จังหวัดตรัง
 ri ri ol gr
  1 bn r  2 bn t  4 bn o  3 bn g

                

*************************

GPP จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2558

 

*************************

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.