การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 มีนาคม 2558)

- รายงานการประชุม


- งานนำเสนอการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 8 มีนาคม 2560) 

- MindMap ข้าว 
MindMap ท่องเที่ยว 
- MindMap ผู้สูงอายุ
- MindMap ขยะ 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.