ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ตามประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ ตามที่รายชื่อที่ปรากฎดังนี้


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.