อำนวยความสะดวกนำเอกสารไปให้คนพิการที่ได้รับการพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ (Notebook) ของกระทรวง ICT เซ็นสัญญายืม ก่อนมารับมอบ

 

 

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559 นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้
นางสาวราตรี บัวแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวเทพา มากคง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
อำนวยความสะดวกนำเอกสารไปให้คนพิการที่ได้รับการพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ (Notebook) ของกระทรวง ICT
เซ็นสัญญายืม ก่อนมารับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอีกครั้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.