อัตราการว่างงานของจังหวัดตรัง

job60

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกเป็นรายไตรมาสและปี พ.ศ. 2557 - 2560

ไตรมาสที่ 3/60

job3 60

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.