ลงพื้นที่สำรวจโครงการเร่งด่วนของจังหวัด

 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2557 นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง

ลงพื้นที่สำรวจโครงการเร่งด่วนของจังหวัด

(สำรวจครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา/ลูกจ้างกรีดยางพารา)

ม.2 , ม.4 , ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.