รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 ตามประะกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ได้ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.