รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ตามประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามที่แนบท้ายนี้ 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.