รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

     ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.