เนื้อหา

รายงานงบทดลอง

        ปีงบประมาณ 2560

       

        ปีงบประมาณ 2561


        ปีงบประมาณ 2562

                  ----> รายงานงบทดลองประจำปี 63 <----

 

         ปีงบประมาณ 2๕๖๔

 สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.