เนื้อหา

การสำรวจผลกระทบและความต้องการของครัวเรือนในพื้นที่น้ำท่วม

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ดำเนินการสำรวจผลกระทบและความต้องการ
ของครัวเรือนในพื้นที่น้ำท่วม  เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบในการวางแผน  ฟื้นฟู
และเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งต่อไป

Attachments:
Download this file (รายงานน้ำท่วม.pdf)รายงานน้ำท่วม[ ]2558 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.