• สถิติการศึกษา

  สถิติการศึกษา

 • สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

  สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

 • สถิติการคลัง

  สถิติการคลัง

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สถิติแรงงาน

  สถิติแรงงาน

 • สถิติประชากรศาสาตร์ ประชากรและเคหะ

  สถิติประชากรศาสาตร์ ประชากรและเคหะ

 • สถิติอุตสาหกรรม

  สถิติอุตสาหกรรม

 • สถิติสุขภาพ

  สถิติสุขภาพ

 • สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม

  สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม

 • สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

  สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

 • 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561

  7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561

 • สถิติสวัสดิการสังคม

  สถิติสวัสดิการสังคม

 • พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018

  พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.