พิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

พิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

 

 

 

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง
“จังหวัดใสสะอาด ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธี "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559"

พิธี

 

12 ส.ค. 59 นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดตรังจัดขึ้น เพื่อถวายเป็น... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

  พิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด

 • พิธี

  พิธี "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมรา

 • ตรวจรับพัสดุศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลลิพัง

  ตรวจรับพัสดุศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.